Αρχική

Η αντιγραφή και η αναπαραγωγή είναι επιθυμητή μόνον εάν πρόκειται για κινηματικούς λόγους και όχι
μέσα απο πολυχώρους σαν ένα ακόμα έκθεμα στο ράφι ενός ”μαγαζιού” που χωράνε τα πάντα.
Όλο το υλικό είναι μέσα απο το αρχείο του σταθμού και είναι δημιουργία μιας συνέλευσης που δεν υπάρχει πλέον.
Tα πιο πρόσφατα είναι απο το αρχείο του περιοδικού.